Opetus

Kurssien sisältöjä

 

Lukion kurssien tarkemmat kuvaukset löydät opinto-oppaasta (ks. "tietopankki opiskelijalle"). Kotisvulle on kootti aineittain lyhyet kuvaukset kaikista lukion tarjoamista kursseista.

Kotisivulle  on koottu lyhyesti kunkin aineen opetus pääpiirteissään. Voit opiskella lisäksi Vaasan yliopiston järjestämiä kursseja. Tutustumiskursseja on viestintätieteisiin, hallintotieteisiin ja kauppatieteisiin. Kurssit ovat itsenäisesti suoritettavia verkkokurssseja.

Jaksot päättyvät Akunlataukseen.