Biologia

oppi elämästä

 

Pakolliset kurssit

Elämä ja evoluutio (Bi1)

Kurssilla perehdytään elämän edellytyksiin ja tutustutaan soluun elämän perusyksikkönä.

Ekologia ja ympäristö (Bi2)

Kurssi sisältää mm. ekologian perusteita ja  luonnon monimuotoisuutta. Kurssilla tutustutaan myös erilaisiin ympäristöongelmiin ja niiden ratkaisuihin.

 

Syventävät kurssit

Solu ja perinnöllisyys (Bi3)

Kurssilla syvennetään tietoja solun rakenteesta ja toiminnasta. Perinnöllisyyden perusteet tulevat myös tutuiksi.

Ihmisen biologia (Bi4)

Kurssilla perehdytään ihmisen anatomiaan ja fysiologiaan, tarkastellaan mm.  ihmisen elintoimintoja, lisääntymistä ja puolustautumista ulkoisia uhkia vastaan.

Biologian sovellukset (Bi5)

Kurssilla perehdytään biologian erilaisiin sovelluksiin esim. lääketieteessä ja teollisuudessa. Sisältää mm.  geeniteknologiaa ja mikrobiologiaa.


 

Soveltavat kurssit

Kertauskurssi (Bi6)

Valmistaudutaan biologian yo-kirjoituksiin mm. kertaamalla aiempien kurssien  tärkeimpiä sisältöjä.