Kansainvälisyyskasvatus

-ovet auki maailmalle

Kansainvälisyyskurssi

 

Kansainvälisyyskurssin tavoitteena on opiskelijan kansainvälisyyteen liittyvien tietojen ja taitojen vahvistaminen. Kurssilla käydään läpi kansainvälisyyden eri tasoja ja kehitetään omia valmiuksia kansainvälisyyteen liittyvään toimintaan. Kurssiin kuuluu opintomatka ulkomaille ja siihen liittyen yhteistä varainkeruutoimintaa, joka tukee opiskelijan yrittäjyyskasvatusta.

Kurssiin kuuluu valmistavia tehtäviä ennen matkaa. Opintomatka sijoittuu 1. vuoden kevääseen 4. tai 5. jaksoon. Kohteena on jokin eurooppalainen kaupunki. Matka kestää 4-6 päivää. Matkakuluista suurin osa katetaan varainkeruutoiminnalla, mutta osan kuluista voi joutua maksamaan itse. 

 

Kotitalouskurssi

Kansainvälisyyskasvatukseen liittyen tutustutaan ulkomaalaiseen ruokakulttuuriin kurssilla erikseen valittavissa maissa tai alueilla. Teoriaopintojen ja tehtävien lisäksi kurssiin kuuluu käytännön työosuus, jolloin valmistetaan kohteena olevan ruokakulttuurin ruokia.