Kemia

-Chemists have all the solutions

Pakollinen:

1. Kemiaa kaikkialla (KE1)

Vahvistaa luonnontieteellistä ajattelua ja auttaa ymmärtämään kemian ja sen sovellusten merkitystä kestävän tulevaisuuden, ihmisen hyvinvoinnin ja uusien teknologisten ratkaisujen kehittämisessä.

 

Syventävät:

2. Ihmisen ja elinympäristön kemia (KE2)

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat orgaaninen kemia, ainemäärä ja pitoisuus sekä rakennetutkimus. Rakennekaavojen mallintamista harjoitellaan piirtämällä ja molekyylinmallinnusohjelmilla.

 

3. Reaktiot ja energia (KE3)

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat kemiallisen reaktion symbolinen ilmaisu ja tasapainottaminen sekä laskennallinen käsittely. Kurssilla opiskellaan myös epäorgaanisten ja orgaanisten aineiden reaktioita ja niihin liittyviä käsitteiden käyttöä jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä.

 

4. Materiaalit ja teknologia (KE4)

Kurssin keskeisiä sisältöjä on kemian merkitys teknologiassa ja yhteiskunnassa sekä erilaisten materiaalien ominaisuudet, käyttö ja elinkaari. Kurssilla tutustutaan mm. metallien ja polymeerien kemiaan sekä sähkökemiallisiin sovelluksiin.


5. Reaktiot ja tasapaino (KE5)

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat kemiallisen reaktion nopeus, erilaiset tasapainot ja niiden laskennallinen käsittely. Kurssilla tutustutaan esimerkiksi puskurien merkitykseen luonnossa ja elimistössä.

 

Koulukohtaiset soveltavat:

6. Työkurssi (KE6)

Kurssilla keskitytään kokeelliseen työskentelyyn ja käydään mahdollisesti tutustumassa lähialueen kemianteollisuuteen.


7. Kertauskurssi (KE7)

Kurssilla valmistaudutaan YO-kokeeseen kertaamalla aiemmin opittua ja varmistetaan YO-kokeessa käytettävien ohjelmien hallinta.