Kuvataide

-moniaistista taideoppimista

 

Elämme visuaalisuutta pursuavassa maailmassa, keskellä kuvataiteen eri imliöitä. Kuvataiteen opinnoissasi kehität omaa kuvallista ilmaisuasi ja tutustut ympärillämme vallitseviin kuviin muun muassa kulttuurin, median ja taiteen kautta. Laihian lukiossa kuvataidetta on mahdollista opiskella yhteensä 7 kurssia. Opiskelet pakollisena joko yhden tai kaksi kuvataiteen kurssia. Jos suoritat yhteensä neljä kuvataiteen kurssia, voit suorittaa kuvataiteen lukiodiplomin (KU7), joka toimii ikään kuin kuvataiteen opiskelusi lopputyönä.

 

Pakolliset kurssit

KU1 Kuvat ja kulttuurit

Tutustut taiteen ja kuvien peruselementteihin, opit kehittämään omaa kuvataiteellista osaamistasi sekä opit tarkastelemaan ja tulkitsemaan kriittisesti ympärilläsi olevia kuvia.
 

KU2 Muotoillut ja rakennetut ympäristöt

Kurssin keskipisteenä on erilaiset ympäristöt. Niiden sosiaaliset, virtuaaliset ja esineelliset puolet tulevat sinulle tutuiksi, kuin myös rakennettu ja luonnonvarainen ympäristö.
 

 

Valtakunnalliset syventävät kurssit
 

KU3 Osallisena mediassa

Tutustumme nykyihmistä ympäröivään kuvalliseen viestintään. Syvennät taitojasi sekä kuvallisena viestijänä, että kuvallisten viestien tulkitsijana. Lisäksi opit tarkastelemaan median viestejä kriittisesti.

 

KU4 Taiteen monet maailmat

Kurssilla tutustut sekä nykytaiteen ilmiöihin, että taidehistorian saloihin. Tulet hyödyntämään omissa töissäsi olemassa olevia ja menneitä taiteen ilmiöitä.

 

 

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

 

KU5 Taidemaalauksen ja piirrustuksen työpaja

Syvennät tietojasi ja taitojasi erilaisista maalaus- ja piirustustekniikoista ja välineistä. Lisäksi vahvistat kuvallisen ilmaisun sekä yhteiskunnallisen vaikuttamisen taitojasi. Kurssi koostuu pienemmistä harjoituksista sekä 1-3 suuremmasta työstä. Kurssi tarjotaan suoritettavaksi joka toinen vuosi (parittomasti alkavat lukuvuodet.)

 

KU6 Digiajan kuvataide

Kurssilla käsittelemme valokuvaa sekä viestinnän välineenä, että taidemuotona. Tutustut järjestelmäkameralla kuvaamiseen, sekä kuvanmuokkauksen saloihin. Kurssi tarjotaan suoritettavaksi joka toinen vuosi (parillisesti alkavat lukuvuodet.)
 

KU7 Kuvataiteen lukiodiplomi

Kuvataiteen lukiodiplomi on valtakunnallinen kurssi, joka toteutetaan opetushallituksen ohjeiden ja vuosittain vaihtuvien tehtävien mukaisesti. Kurssi suoritetaan pääsääntöisesti itsenäisesti, mutta sisältää joitain yhteisiä tapaamisia. Lukiodiplomi on verrattavissa ylioppilaskirjoituksiin. Osallistuaksesi kurssille, sinulla on oltava suoritettuna vähintään neljä kuvataiteen kurssia.