Liikunta

Liikunta

-Hyvinvointi, nautinto ja hyvä olo – liikkumisen perusta-

Liikkuminen on väistämätön osa päivittäistä toimintaamme, jonka vaaliminen voi aika ajoin olla myös haasteellista. Rento yhdessä tekeminen, opiskelijan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen sekä oman mieluisan liikuntalajin tai lajien löytäminen ovat opetuksemme keskiössä. Liikunnassa opiskelija kokee iloa, onnistumista ja liikunnallista pätevyyttä sekä oppii keinoja oman jaksamisen  ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Kurssi sisällöt suunnitellaan yhdessä ympäristö ja liikuntatilat huomioiden.  Liikkuessamme tarjoamme uusia kokemuksia liikunnan parissa ja testaamaan erilaisia liikuntamuotoja. Tule nauttimaan yhteisistä nautinnollisista liikuntahetkistä, joilla varmistetaan parhaimpien kouluvuosiesi hyvä fiilis.

 

PAKOLLISET KURSSIT

 

1. Energiaa liikunnasta (LI1)

Kurssin aikana kerrataan ja opetellaan hyvinvoinnin perusedellytysten, fyysisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn erilaisia toimintamuotoja. Kurssilla haetaan energisempää ja parempaa oloa, joilla tuetaan sinun liikuntamotivaatiotasi ja jaksamista.

 

2.  Aktiivinen elämäntapa (LI2)

Kurssilla käydään läpi aktiiviseen elämäntapaan liittyviä piirteitä, joita tiedon lisäksi pyritään omaksumaan osaksi omaa elämää. Opiskelijaa kannustetaan liikkumaan tunnilla ja omalla vapaa-ajallaan. Kyseinen kurssi pyrkii tarjoamaan käytännön keinoja oman hyvinvoinnin edistämiseen eri liikuntamuotojen avulla. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat fyysisten ominaisuuksien arviointi, hengitys­ ja verenkiertoelimistöä kuormittava liikunta, lihaskuntoharjoittelu ja kehonhuolto.

 

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

 

3. Terveyttä liikkuen (LI3)

Kurssilla syvennytään fyysisen toimintakyvyn tietoihin ja taitoihin. Erilaisten fyysisten ominaisuuksien seuraaminen ja kehittäminen ovat kurssin ydin. Kurssi suunnitellaan yhdessä opiskelijoiden ja opettajan kanssa heidän toiveiden mukaiseksi sekä liikuntateknologiaa hyödyntäen.

 

4. Yhdessä liikkuen (LI4)

Tällä kurssilla keskitytään sosiaalisen toimintakyvyn osa-alueisiin ja kehitetään näitä taitoja. Aktiivinen osallisuus, toiminnallisuus ja yhteistoiminta toimivat tämän kurssin keskeisinä teemoina. Kurssia suunnitellaan yhdessä opiskelijoiden ja opettajien kanssa.

 

 

5. Hyvinvointia liikkuen (LI5)

Opiskelijan jaksamisen tukeminen ja opiskeluvireyden lisääminen rentouttavien ja elämyksellisten liikuntakokemusten kautta ovat tämän kurssin ydintä. Monipuolisilla liikuntatehtävillä tarjotaan osallisuuden, liikunnallisen pätevyyden ja kehollisen ilmaisun positiivisia kokemuksia.

 

SOVELTAVA KURSSI

                                                                                                                                                                                                          

 Wanhojen tanssit (LI 7)

Kirsikka lukion opiskelujen käymiselle, jossa pääset nauttimaan, mitä parhaimmasta yhteisöllisyydestä ja hyvästä fiiliksestä sekä siinä sivussa kehittämään tanssitaitojasi. Perinteisten tanssien lisäksi herkutellaan timanttisesta omasta tanssista. Perinteisten Wanhojen tanssien lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus oman tanssin luomiseen. Harjoittelu huipentuu juhlaan, jota suunnitellaan ja organisoidaan yhdessä. Riippuen osallisuudesta omaan tanssiin/organisointiin voi kurssin suorittaa puolikkaana tai kokonaisena. Tervetuloa nauttimaan, pitämään hauskaa ja kokemaan lukio- perinteisiin vahvasti kuuluvaa kohokohtaa!

Luja kouluakatemian kurssit

URV01 Valmennusoppi 1

Tavoitteet: Tiedollisten valmiuksien antaminen oman valmennuksen ja harjoittelun ymmärtämiseksi ja tueksi.

Sisältö: Perustietoja ja –taitoja kilpaurheilun vaatimista edellytyksistä harrastaa ja harjoitella. Perustietojen antaminen valmennuksen suunnittelusta, fyysisestä kunnon kehittämisestä, oikeanlaisesta ravitsemuksesta, levon ja harjoittelun tasapainosta sekä harjoittelun tukitoimista. Kurssin aikana suoritetaan Firstbeat Hyvinvointianalyysi oman harjoittelun ja palautumisen tarkastelun tueksi.

Arviointi: Suoritusmerkintä

URV02 Valmennusoppi 2

Tavoitteet: Tutustuminen kuntosaliharjoitteluun sekä oikeanlaisiin suoritustekniikoihin. Kuntosaliharjoittelun peruskäsitteiden ymmärtäminen.

Sisältö: Kurssilla tutustutaan kuntosalilla tehtävään fysiikkaharjoitteluun ja oikeanlaisiin suoritustekniikoihin. Perusteissa läpi käydään ohjelmoinnin alkeita, voiman eri osa-alueita, erilaisten ominaisuuksien harjoittamista sekä toistomäärien ja palautusaikojen vaikutusta lihasten toimintaan.

Arviointi: Suoritusmerkintä

URV03 Valmennusoppi 3

Tavoitteet: Tutustuminen henkisen valmennuksen käsitteisiin ja keinoihin sekä rentouttavien mielikuva harjoitteiden ottaminen osaksi omaa harjoittelua. Lihashuollon merkityksen ymmärtäminen osana urheilijan kehitystä.

Sisältö: Perustiedot henkisestä valmennuksesta ja lihashuollosta sekä näiden liittäminen osaksi omaa harjoittelua.

Arviointi : Suoritusmerkintä

URV04 Valmennusoppi 4  

Tavoitteet: Oman harjoittelun tarkastelu sekä kehityskohteiden etsintä omasta harjoittelusta.

Sisältö: Kurssilla opiskelija tarkastelee omaa tekemistään ja analysoi tähän mennessä tehtyä harjoittelua. Omien heikkouksien etsiminen ja niiden vahvistaminen sekä omien vahvuuksien löytäminen ja niiden hyödyntäminen

Arviointi: Suoritusmerkintä

URV05 Valmennusoppi 5

Tavoitteet: Paneutuminen omaan lajiharjoitteluun sekä lajia tukevan yleisharjoittelun läpikäynti.

Sisältö: Kurssilla opiskelija paneutuu omaan harjoittelun lisäksi lajinsa vaatimien fyysisten ominaisuuksien läpikäyntiin sekä niitä tukevaan harjoittelun suunnitteluun ja toteutukseen.

Arviointi: Suoritusmerkintä