Liikunta

Liikunta

-Hyvinvointi, nautinto ja hyvä olo – liikkumisen perusta-

Liikkuminen on väistämätön osa päivittäistä toimintaamme, jonka vaaliminen voi aika ajoin olla myös haasteellista. Rento yhdessä tekeminen, opiskelijan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen sekä oman mieluisan liikuntalajin tai lajien löytäminen ovat opetuksemme keskiössä. Liikunnassa opiskelija kokee iloa, onnistumista ja liikunnallista pätevyyttä sekä oppii keinoja oman jaksamisen  ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Kurssi sisällöt suunnitellaan yhdessä ympäristö ja liikuntatilat huomioiden.  Liikkuessamme tarjoamme uusia kokemuksia liikunnan parissa ja testaamaan erilaisia liikuntamuotoja. Tule nauttimaan yhteisistä nautinnollisista liikuntahetkistä, joilla varmistetaan parhaimpien kouluvuosiesi hyvä fiilis.

 

PAKOLLISET KURSSIT

 

1. Energiaa liikunnasta (LI1)

Kurssin aikana kerrataan ja opetellaan hyvinvoinnin perusedellytysten, fyysisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn erilaisia toimintamuotoja. Kurssilla haetaan energisempää ja parempaa oloa, joilla tuetaan sinun liikuntamotivaatiotasi ja jaksamista.

 

2.  Aktiivinen elämäntapa (LI2)

Kurssilla käydään läpi aktiiviseen elämäntapaan liittyviä piirteitä, joita tiedon lisäksi pyritään omaksumaan osaksi omaa elämää. Opiskelijaa kannustetaan liikkumaan tunnilla ja omalla vapaa-ajallaan. Kyseinen kurssi pyrkii tarjoamaan käytännön keinoja oman hyvinvoinnin edistämiseen eri liikuntamuotojen avulla. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat fyysisten ominaisuuksien arviointi, hengitys­ ja verenkiertoelimistöä kuormittava liikunta, lihaskuntoharjoittelu ja kehonhuolto.

 

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

 

3. Terveyttä liikkuen (LI3)

Kurssilla syvennytään fyysisen toimintakyvyn tietoihin ja taitoihin. Erilaisten fyysisten ominaisuuksien seuraaminen ja kehittäminen ovat kurssin ydin. Kurssi suunnitellaan yhdessä opiskelijoiden ja opettajan kanssa heidän toiveiden mukaiseksi sekä liikuntateknologiaa hyödyntäen.

 

4. Yhdessä liikkuen (LI4)

Tällä kurssilla keskitytään sosiaalisen toimintakyvyn osa-alueisiin ja kehitetään näitä taitoja. Aktiivinen osallisuus, toiminnallisuus ja yhteistoiminta toimivat tämän kurssin keskeisinä teemoina. Kurssia suunnitellaan yhdessä opiskelijoiden ja opettajien kanssa.

 

 

5. Hyvinvointia liikkuen (LI5)

Opiskelijan jaksamisen tukeminen ja opiskeluvireyden lisääminen rentouttavien ja elämyksellisten liikuntakokemusten kautta ovat tämän kurssin ydintä. Monipuolisilla liikuntatehtävillä tarjotaan osallisuuden, liikunnallisen pätevyyden ja kehollisen ilmaisun positiivisia kokemuksia.

 

SOVELTAVA KURSSI

                                                                                                                                                                                                          

 Wanhojen tanssit (LI 7)

Kirsikka lukion opiskelujen käymiselle, jossa pääset nauttimaan, mitä parhaimmasta yhteisöllisyydestä ja hyvästä fiiliksestä sekä siinä sivussa kehittämään tanssitaitojasi. Perinteisten tanssien lisäksi herkutellaan timanttisesta omasta tanssista. Perinteisten Wanhojen tanssien lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus oman tanssin luomiseen. Harjoittelu huipentuu juhlaan, jota suunnitellaan ja organisoidaan yhdessä. Riippuen osallisuudesta omaan tanssiin/organisointiin voi kurssin suorittaa puolikkaana tai kokonaisena. Tervetuloa nauttimaan, pitämään hauskaa ja kokemaan lukio- perinteisiin vahvasti kuuluvaa kohokohtaa!