Maantiede

Pakolliset kurssit

Maailma muutoksessa (Ge1)

Kurssilla seurataan muuttuvaa maailmaa, ajankohtaisia uutisia maailmalta. Tarkastellaan globaaleja riskialueita ja  riskejä esim. tulivuorenpurkauksia, maanjäristyksiä ja tsunameita.


 

Syventävät kurssit

Sininen planeetta (Ge2)

Kurssilla tarkastellaan luonnonmaantieteen ilmiöitä ja syvennetään ilma-, vesi- ja kivikehään liittyviä tietoja.

Yhteinen maailma (Ge3)

Kurssilla tarkastellaan erilaisia,  mm. väestöön ja luonnonvaroihin liittyviä, ihmismaantieteen ilmiöitä.

Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta (GE4)

Kurssi perehdyttää aiemmilla kursseilla hankittujen maantieteellisten tietojen ja taitojen soveltamiseen esim. tutkielman laatimisessa


 

 

Soveltavat kurssit

Kertauskurssi (Ge5)

Valmistaudutaan maantieteen yo-kirjoituksiin mm. kertaamalla aiempien kurssien  tärkeimpiä sisältöjä.