Matematiikka

 - tieteiden kuningatar

Matematiikka

 

Matematiikan opiskelu aloitetaan  yleisen matematiikan kurssilla. Tämän jälkeen opiskellaan joko lyhyttä tai pitkää matematiikkaa. 

Pakollinen kurssi

1.  Luvut ja lukujonot (MAY1)

Kurssilla aloitetaan matematiikan opiskelu lukiossa tutustumalla lukujonoihin, prosenttiin, funktioihin, logaritmiin sekä eksponenttiyhtälöön.

 

Lyhyt matematiikka

 

Pakolliset:

2. Lausekkeet ja yhtälöt (MB2)

Kurssilla ratkaistaan ensimmäisen ja toisen asteen funktioita graafisesti ja algebrallisesti, sekä tutustutaan verrannollisuuteen.

 

3. Geometria (MB3)

Kurssilla tutustutaan kaksi- ja kolmiulotteisiin geometrisiin kappaleisiin ja ratkotaan niihin liittyviä suureita.

 

4. Matemaattisia malleja (MB4)

Kurssilla mallinnetaan lineaarisia suoria, sekä eksponentiaalisia käyriä. Lisäksi ratkaistaan niihin liittyviä ongelmia.

 

5. Tilastot ja todennäköisyys (MB5)

Kurssilla tutustutaan klassiseen todennäköisyyteen korttien ja noppien avulla, sekä harjoitellaan tilastointiin liittyviä ongelmia esimerkiksi taulukkolaskentaohjelmien avulla.

 

6. Talousmatematiikka (MB6)

Kurssilla tutustutaan arkipäiväiseen talousmatematiikkaan, prosenttien, talletusten, lainojen ja rahan arvon kautta.

 

Syventävät:

7. Matemaattinen analyysi (MB7)

Kurssilla tutustutaan funktion kulkuun derivaatan ja geogebran avulla.

 

8. Tilastot ja todennäköisyys II (MB8)

Kurssilla jatketaan tilastojen käsittelyä taulukkolaskentaohjelmilla, sekä tutustutaan jatkuvan todennäköisyyden ongelmiin.

 

Koulukohtaiset soveltavat:

9. Kertauskurssi (MB9)

Kurssilla kerrataan tärkeimpiä sisältöjä aikaisemmista kursseista, sekä valmistaudutaan YO-kokeeseen.

 

10. Matematiikan preppaus (MB10)

Kurssilla kerrataan yläasteen matematiikkaa ja saadaan hyvät valmiudet matematiikan opiskeluun lukiossa.

 

 

Pitkä matematiikka

Pitkän matematiikan opintoihin kuuluu pakolliset kurssit, joita on yleisen matematiikan kurssin lisäksi 9 kpl.

Tämän lisäksi tarjolla on 3 valtakunnallista syventävää kurssia, sekä 2 koulukohtaista soveltavaa kurssia.

 

Pakolliset kurssit

2.  Polynomifunktiot ja -yhtälöt (MAA2)

Tutustutaan yksinkertaisiin polynomifunktioihin ja ratkotaan toisen ja korkeamman asteen yhtälöitä.

 

3.  Geometria (MAA3)

Kerrataan geometrian peruskäsitteet ja perehdytään geometristen ongelmien ratkaisuun.

 

4.  Vektorit (MAA4)

Perehdytään vektorilaskentaan ja vektoreiden käyttöön.

 

5.  Analyyttinen geometria (MAA5)  

Perehdytään koordinaatiston käyttöön. Aiheina mm. suora, ympyrä ja paraabeli.

 

6.  Derivaatta (MAA6)  

Opetellaan derivoimaan ja määrittämään käyrän tangentin kulmakerroin.

 

7.  Trigonometriset funktiot (MAA7)

Sini-, kosini-, ja tangettifunktiot sekä niiden käyttäytyminen.

 

8.  Juuri- ja logaritmifunktiot (MAA8)

Erilaiset juurifunktiot ja logaritmifunktiot, niiden määrittelyjoukot ja käyttäytyminen.

 

9.  Integraalilaskenta (MAA9) 

Opetellaan integroimaan ja käyttämään integraalilaskentaa eri sovelluksissa.

 

10.  Todennäköisyys ja tilastot (MAA10)

Perehdytään todennäköisyyslaskennan perusteisiin ja tilastojen käsittelyyn.

 

Valtakunnalliset syventävät kurssit

 

11.  Lukuteoria ja todistaminen (MAA11)

Perehdytään logiikkaan ja matemaattiseen todistamiseen. Tutustutaan lukuteorian perusteisiin ja alkulukuihin.

 

12.  Algoritmit matematiikassa (MAA12)

Tutustutaan erilaisien algoritmien toimintaan ja harjoitellaan yhtälöiden ratkaisemista numeerisesti.

 

13.  Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi (MAA13)

Syvennetään derivointi- ja integrointitaitoja.

 

 

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

 

14. Matematiikan kokonaiskuva (MAA14)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa yhdistää eri kursseilla opittuja asioita ja käyttää niitä ongelmien ratkaisussa. Lisäksi opiskelija saa hyvät valmiudet yo-kirjoituksiin ja jatko-opintoja varten.

 

15. Matematiikan preppaus (MAA15)

Kurssilla kerrataan yläkoulun matematiikkaa ja saadaan hyvät valmiudet pitkän matematiikan opiskeluun.