Opinto-ohjaus

Opinto-ohjaus

Ohjaustoiminta muodostaa koko lukiokoulutuksen ajan kestävän jatkumon, jonka aikana opinto-ohjauksen kurssit ja muu ohjaus tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuden hankkia perustiedot ja -taidot, joiden varassa hänen on mahdollista suunnitella lukio-opintojaan ja jatko-opintojaan sekä pohtia urasuuntautumistaan. Henkilökohtainen, luokkamuotoinen, pienryhmä- ja vertaisohjaus tukevat opiskelijaa kiinnostusten kartoittamisessa, vahvuuksien tunnistamisessa, urasuunnittelussa sekä valinta- ja ongelmatilanteiden ratkaisemisessa.

Pakolliset kurssit

 

Minä opiskelijana (OP1)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
• tutustuu lukio-opintojen käytänteisiin, opintojen rakenteeseen sekä ylioppilastutkintoon
• harjaantuu lukiossa vaadittaviin opiskelutaitoihin sekä omien vahvuuksien ja kiinnostusten kohteiden kartoittamiseen liittyvissä keskeisissä tiedoissa ja taidoissa
• pohtii elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen liittyviä kysymyksiä.

 

Jatko-opinnot ja työelämä (OP2)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
• kehittää edelleen itsetuntemustaan sekä elämänsuunnittelu- ja elämänhallintataitojaan
• perehtyy jatkokoulutuksen ja työelämän kannalta sellaisiin keskeisiin teemoihin,
jotka auttavat ura- ja elämänsuunnittelutaidoissa sekä antavat valmiudet jatko-opintoihin ja työelämään siirtymiselle
• tutustuu toisen ja korkea-asteen erilaisiin koulutusvaihtoehtoihin sekä muuhun
koulutustarjontaan
• lisää työelämätaitojaan sekä syventää työelämätuntemustaan.