Ranska

-avec plaisir

 

 

RANSKA

Tervetuloa ranskan kursseille! Voit tulla opiskelemaan kielen alkeet tai tähdätä ylioppilaskokeeseen. Kielitaito on joka tapauksessa valtti elämän varrella.

RANSKA B2-oppimäärä

Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä

Kurssi 1 Elämän tärkeitä asioita

Kurssilla ranskan opinnot jatkuvat peruskoulun jälkeen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.

Kurssi 2 Monenlaista elämää

Kurssilla harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla.

Kurssi 3 Hyvinvointi ja huolenpito

Kurssilla opetellaan vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia käyttäen. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista.

Kurssi 4 Kulttuuri ja mediat

Kurssilla tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

Kurssi 5 Opiskelu, työ ja tulevaisuus

Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

Kurssi 6 Yhteinen maapallomme

Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta.

Kurssi 7 Kansainvälinen toiminta

Kurssilla hyödynnetään kielitaitoa ja vahvistetaan kulttuurista ymmärrystä. Mahdollisesta osallistumisesta kansainväliseen toimintaan opiskelijat raportoivat yhdessä sovittavalla tavalla.

Kurssi 8 Viesti puhuen ja kirjoittaen

Kurssilla vankennetaan tuottamistaitoja, harjoitellaan erilaisten tekstilajien tuottamista ja tulkintaa ja kerrataan aiemmin käsiteltyjä aihepiirejä.


 

RANSKA B3-oppimäärä

Lukiossa alkava oppimäärä

Kurssi 1 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen

Kurssilla tutustutaan uuteen opiskeltavaan kieleen. Harjoitellaan mm. vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa sekä tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia.

Kurssi 2 Matkalla maailmassa

Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. Opetellaan lisää kompensaatiokeinojen ja muiden viestintästrategioiden käyttöä.

Kurssi 3 Elämän tärkeitä asioita

Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.

Kurssi 4 Monenlaista elämää

Kurssilla harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla.

Kurssi 5 Hyvinvointi ja huolenpito

Kurssilla opetellaan vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia käyttäen. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista.

Kurssi 6 Kulttuuri ja mediat

Kurssilla tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

Kurssi 7 Opiskelu, työ ja tulevaisuus

Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

Kurssi 8 Yhteinen maapallomme

Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta.