Ruotsi

-nordisk dimension

Ruotsi

Ruotsin kieltä voit opiskella Laihian lukiossa 5-11 kurssia. Viisi ensimmäistä kurssia ovat kaikille yhteisiä ja muut ovat syventäviä valtakunnallisia tai soveltavia koulukohtaisia kursseja.

Kurssi 1 Minun ruotsini

Tällä kurssilla tutustutaan pohjoismaiseen kulttuuriin ja opitaan ruotsia käytännönläheisesti. Teemoina ovat vapaa-aika, koulu, perhe ja asuminen.

 

Kurssi 2 Hyvinvointi ja ihmissuhteet

Kurssin aikana tutustutaan norjalaiseen kulttuuriin. Teemoina ovat hyvinvointi ja ruoka, ystävyys ja ihmissuhteet sekä muoti ja pukeutuminen.

 

Kurssi 3 Kulttuuri ja mediat

Tällä kurssilla perehdytään Suomeen. Teemoina ovat kotimaa, kulttuuri, suomenruotsalaisuus, juhlat ja perinteet.

 

Kurssi 4 Monenlaiset elinympäristömme

Tutustumme eksoottiseen Islantiin. Teemoina ovat elämänkatsomukset, monikulttuurisuus ja rahankäyttö.

 

Kurssi 5 Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi

Tällä kurssilla tutustutaan tanskalaiseen elämäntyyliin ja kulttuuriin.Teemoina ovat jatko-opinnot, työelämä ja yrittäjyys sekä sosiaalinen media.

 

Kurssi 6 Viesti ja vaikuta puhuen

Ruotsin suullisella kurssilla vahvistetaan suullista kielitaitoa monipuolisesti. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset pohjoismaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit.

 

Kurssi 7 Kestävä elämäntapa

Kurssin pääteemana on kestävä kehitys. Kurssin aikana syvennetään tekstinlukustrategioita, hiotaan kirjallista ilmaisua ja vahvistetaan kuullun ymmärtämistä, joten kurssi valmentaa hyvin myös yo-kirjoituksiin.

 

Kurssi 8 Kulttuurin tekijöitä ja näkijöitä

Kurssin aikana keskustellaan ja väitellään ajankohtaisista yhteiskunnallisista asioista. Teemoina ovat omat elintavat, tulevaisuus, aikuistuminen, ihmissuhteet ja matkailu.

 

Kurssi 9 Tunne Pohjolaa

Tutustumme monipuolisesti pohjoismaiseen kulttuuriin. Kurssilla luetaan esimerkiksi ruotsinkielisiä lehtiä ja kurssiin voi sisältyä myös teatterikäynti.

 

Kurssi 10 Tekstinluku- ja kirjoituskurssi

Tehokasta valmennusta ylioppilaskirjoituksiin. Kurssilla tutustutaan erilaisiin yo-tehtävätyyppeihin, kerrataan keskeisiä kielioppirakenteita ja kirjoitetaan paljon erilaisia tekstejä.

 

Kurssi 11 Tukikurssi lukion aloittaville

Pehmeä lasku ruotsin kieleen. Mielenkiintoisten ja erityyppisten harjoitusten avulla vankennetaan aiempaa osaamista. Kurssilla kerrataan peruskielioppia ja -sanastoa.