Yhteiskuntaoppi

-aktiivinen ja osallistuva kansalainen

Yhteiskuntaoppi

PAKOLLISET KURSSIT

YH1 Suomalainen yhteiskunta

Kurssi perehdyttää valtiollisiin ja yhteiskunnallisiin järjestelmiin ja niissä vaikuttamiseen. Kurssi keskittyy suomalaisen yhteiskunnan analyysiin valtio-opin, sosiaalipolitiikan ja sosiologian käsitteistöä ja teorioita hyödyntäen. Keskeisiä näkökulmia ovat demokratia, yhteiskunnan perusrakenteiden kehitys, valta ja vaikuttaminen aktiivista ja osallistuvaa kansalaisuutta korostaen.

 

YH2 Taloustieto

Taloustieteisiin pohjautuva kurssi johdattaa ymmärtämään talouden toimintaperiaatteita ja ajankohtaista talouspoliittista keskustelua. Se käsittelee mikro- ja makrotalouden kysymyksiä kansalaisten, yritysten ja valtioiden näkökulmista. Kurssilla perehdytään talouden ja politiikan kytköksiin sekä työnteon ja yrittämisen merkitykseen hyvinvointivaltion rahoittamisessa. Lisäksi tarkastellaan talouden ja ympäristön suhdetta kestävän kehityksen näkökulmasta.

 

YH3 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma

Kurssi perehdyttää Euroopan taloudelliseen ja poliittiseen yhdentymiseen ja yksittäisen kansalaisen asemaan yhdentyvässä Euroopassa ja globalisoituvassa maailmassa. Kurssi aikana opitaan seuraamaan ajankohtaisia maailman tapahtumia. Se kannustaa osallistumaan erilaisia kansainvälisen politiikan ilmiöitä koskevaan keskusteluun. Kurssin toteuttamisessa painotetaan tutkivaa oppimista, jossa hyödynnetään mediaa ja muita monipuolisia informaatiolähteitä.

 

VALTAKUNNALLINEN SYVENTÄVÄ KURSSI

YH4 Kansalaisen lakitieto

Kurssilla perehdytään Suomen oikeusjärjestyksen ja oikeuden käytön perusasioihin, tutustutaan tärkeimpiin oikeudellisiin sopimuksiin ja tiedon lähteisiin sekä paneudutaan tavanomaisten oikeusasioiden hoitamiseen. Kansalaisen lakitieto on jokaiselle hyödyllinen lakiasioiden peruskurssi.

 

SOVELTAVA KURSSI

YH5 Yhteiskuntaopin kertauskurssi

Aiotko kirjoittaa yhteiskuntaopin ainereaalin ylioppilaskokeessa? Varmista menestyminen ja valitse yhteiskuntaopin kertauskurssi. Kurssilla käydään läpi yhteiskuntaopin YH1-YH4-kurssien keskeisiä sisältöjä sekä harjoitellaan monipuolisesti ainereaalin koekysymyksiin vastaamista esimerkiksi vanhojen yo-tehtävien pohjalta. Samalla luodaan perustaa mahdollisesti edessä olevia pääsykokeita varten. Tarvitset yhteiskuntaopin tietoja esimerkiksi kauppatieteellisen, oikeustieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen alan pääsykokeissa ja opinnoissa.

ARVOSTELU

Kurssit 1 – 4 numeroin

Kurssi 5 suoritusmerkinnällä hyväksytty