Terveystieto

-Tietoa, taitoa ja osaamista –

Terveystieto

Terveystieto tarjoaa sinulle avaimia kohti parempaa terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaa osaamista. Oppiaine antaa valmiuksia tulevaisuuden ammatteihin ja laajentaa näkökulmien määrää. Terveystiedon opiskeleminen tukee hyvin usean muun oppiaineen opiskelua ja onkin keskiössä tietyille aloille hakeutuessa lukio-opiskelujen jälkeen.

 

PAKOLLINEN KURSSI

 

1. Terveyden perusteet (TE1)

 

Kurssilla syvennytään aikaisemmin perusopetuksessa opittuihin asioihin ja parannetaan ymmärrystä, miten edistää terveyttä ja hyvinvointia. Keskeistä on oppia tunnistamaan, soveltamaan ja arvioimaan terveyden edellytysten toteutumisesta omassa elämässä, lähiympäristössä ja yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.


 

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

 

2. Ihminen, ympäristö ja terveys (TE2)  

 

Ihmisen voimavarat koostuvat muun muassa terveydestä, hyvinvoinnista ja turvallisuudesta sekä sosiaalisesta kestävyydestä. Miten näitä taitoja voi vaalia nyt ja tulevaisuudessa? Kyseinen kurssi tarjoaa vastaukset näihin ja tarkastelee perimän sekä ympäristöön liittyvien tekijöiden yhteyksiä että vaikutuksia toimintakykyyn.

 

3. Terveyttä tutkimassa (TE3)

 

Terveys ja sairaus ovat käsitteitä, jotka ovat muuttuneet vuosien saatossa ja tulevat muuttumaan. Opiskelija oppii kurssilla futuristisen näkökulman ajattelua, valmiuksia tulevaan korkeakouluun liittyvien tutkimustoiminnan perusteista, joiden avulla voidaan hankkia ja arvioida terveyteen liittyvää ajankohtaista tutkimus- ja arkitietoa.


 

KOULUKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT

 

Ylioppilaskokeisiin valmistava kertauskurssi (TE4)

 

Viimeinen silaus, jolla varmistat onnistumisen terveystiedon ainereaalissa. Kurssilla syvennytään ja tarjotaan opiskelijoille aikaisempien kurssien keskeisimpiä sisältöjä tiivistettynä. Opiskelija saa valita itselleen haastavimpia aihealueita, joita käymme läpi. Kurssilla harjoitellaan myös erilaisia vastausrakenteita sekä käydään läpi vanhoja yo-kysymyksiä.