17.05.2019

Yliopiston fysiikan kurssikokonaisuus ja opiskelupaikka suoravalintana

Uuden energian edelläkävijäksi

Vaasan yliopisto ja Laihian Lukio järjestävät yhteistyössä kurssikokonaisuuden Energia ja kestävä kehitys. Kokonaisuus koostuu kolmesta lukiokurssista, mikä vastaa yhtä yliopiston opintojaksoa. Kurssikokonaisuus sisältää opintoja kolmesta teemasta: sähköenergiajärjestelmät, uusiutuvat energialähteet sekä kestävä kehitys ja energia-alan liiketoiminta.

Suoraväylä Vaasan yliopistoon

Hakija, joka on lukiossa suorittanut Vaasan yliopiston ja lukion yhteistyössä järjestämän Vaasan yliopiston opetussuunnitelman mukaisen Energia ja kestävä kehitys -kurssikokonaisuuden sekä valintaperusteiden mukaiset lukion matematiikan kurssit riittävällä opintomenestyksellä, on oikeutettu hakemaan suoraväylässä ilman todistusvalintaa tai pääsykoetta.

Suorita Energia ja kestävä kehitys -kurssit ja
hae suoraväylää yliopisto-opintoihin Vaasan yliopistoon:

 • Energia- ja informaatiotekniikan ohjelmaan tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkintoihin

 • Tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen ohjelmaan kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoihin

K urssin sisältö

Opintojaksossa on kolme teemaa ja kussakin teemassa on viisi aihetta:

 

Sähköenergiajärjestelmät

 • Johdanto kurssiin ja opiskeluun

 • Tasasähkö, vaihtosähkö ja sähköteho

 • Sähköntuotanto

 • Sähköverkot

 • Älykkäät energiajärjestelmät

Uusiutuvat energialähteet

 • Energialähteet

 • Aurinkoenergia

 • Tuulivoima

 • Lämpöpumput

 • Energiavarastot

Kestävä kehitys ja
energia-alan liiketoiminta

 • Mitä on kestävä kehitys?

 • Energian kulutus ja tuotanto

 • Energiantuotannon
  vaikutukset, kestävä energia

 • Energia-alan liiketoiminta
  Vaasan energiaklusterissa

 • Energialiiketoiminta
  tulevaisuudessa


Kurssista voi saada kolme lukiokurssia ja 5 opintopistettä yliopisto-opintoja. Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu opinto-ohjaajalle kevätlukukauden loppuun mennessä. Fysiikanopettaja opettaa kurssit Vaasan

yliopiston tutkijoiden tekemään oppimateriaaliin perustuen. Kurssi on suunnattu abeille ja kakkosille.

Valintaperusteet

Valintaperusteet vahvistetaan Vaasan yliopistossa vuosittain toukokuun aikana. Valintaperusteet löytyvät osoitteesta opintopolku.fi hakusanoilla Vaasan yliopisto suoraväylä.Uuden energian edelläkävijäksi

Vaasan yliopisto ja Laihian Lukio järjestävät yhteistyössä kurssikokonaisuuden Energia ja kestävä kehitys. Kokonaisuus koostuu kolmesta lukiokurssista, mikä vastaa yhtä yliopiston opintojaksoa. Kurssikokonaisuus sisältää opintoja kolmesta teemasta: sähköenergiajärjestelmät, uusiutuvat energialähteet sekä kestävä kehitys ja energia-alan liiketoiminta.

Suoraväylä Vaasan yliopistoon

Hakija, joka on lukiossa suorittanut Vaasan yliopiston ja lukion yhteistyössä järjestämän Vaasan yliopiston opetussuunnitelman mukaisen Energia ja kestävä kehitys -kurssikokonaisuuden sekä valintaperusteiden mukaiset lukion matematiikan kurssit riittävällä opintomenestyksellä,  on hakemaan suoraväylässä ilman todistusvalintaa tai pääsykoetta.

Suorita Energia ja kestävä kehitys -kurssit jahae suoraväylää yliopisto-opintoihin Vaasan yliopistoon:

 • Energia- ja informaatiotekniikan ohjelmaan tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkintoihin

 • Tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen ohjelmaan kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoihin

K urssin sisältö

O  pintojaksossa on kolme teemaa ja kussakin teemassa on viisi aihetta:

Sähköenergiajärjestelmät

 • Johdanto kurssiin ja opiskeluun

 • Tasasähkö, vaihtosähkö ja sähköteho

 • Sähköntuotanto

 • Sähköverkot

 • Älykkäät energiajärjestelmät


Uusiutuvat energialähteet

 • Energialähteet

 • Aurinkoenergia

 • Tuulivoima

 • Lämpöpumput

 • Energiavarastot

Kestävä kehitys ja
energia-alan liiketoiminta

 • Mitä on kestävä kehitys?

 • Energian kulutus ja tuotanto

 • Energiantuotannon
  vaikutukset, kestävä energia

 • Energia-alan liiketoiminta
  Vaasan energiaklusterissa

 • Energialiiketoiminta
  tulevaisuudessa


Kurssista voi saada kolme lukiokurssia ja 5 opintopistettä yliopisto-opintoja.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu opinto-ohjaajalle kevätlukukauden loppuun mennessä. Fysiikanopettaja opettaa kurssit Vaasan

yliopiston tutkijoiden tekemään oppimateriaaliin perustuen. Kurssi on suunnattu abeille ja kakkosille.

Valintaperusteet

Valintaperusteet vahvistetaan Vaasan yliopistossa vuosittain toukokuun aikana. Valintaperusteet löytyvät osoitteesta opintopolku.fi hakusanoilla Vaasan yliopisto suoraväylä.

”Opintomenestyksessä ei nuukailla”