Ovet auki maailmalle

Opiskeluun kannattaa panostaa

Nuorena kannattaa panostaa opiskeluun!

Lukio on luontevin väylä korkeakouluihin ja yliopistoihin ja hyvä väylä myös ammatillisiin opintoihin. Lukio antaa hyvät valmiudet jatko-opinnoissa menestymiseen: laajan tietopohjan ja tärkeitä taitoja myös työelämää varten.

Korkeakoulut painottavat yhä enemmän ylioppilastutkintotodistusta opiskelijavalinnassaan. Jatko-opiskelupaikan voi saada ylioppilastutkinnon koearvosanojen perusteella.

Korkean koulutuksen ja kielitaidon painoarvo työmarkkinoilla on erittäin suuri!

Lukiossa opiskelu on erilaista kuin peruskoulussa

Opiskelu lukiossa on erilaista kuin peruskoulussa: opiskelu on joustavampaa ja opinnoissa etenemisen tahdin voi itse päättää. Valitset itse, mihin aineisiin keskityt ja panostat. Sen myötä itsenäisyys ja vastuu omasta opiskelusta lisääntyvät. Opiskelijana opit suunnittelemaan omia opintojasi ja omaksumaan uusia opiskelutapoja. 

Lukiossa saa hyvät valmiudet ja eväät tulevaisuutta varten.