Luja Kouluakatemia

Luja Kouluakatemia

Yhdistä lukio-opinnot ja kilpaurheilu toimivasti yhteen! 

Laihian lukio mahdollistaa syksystä 2020 lähtien tavoitteellisesti urheileville nuorille mahdollisuuden osallistua Luja Kouluakatemian toimintaan osana lukio-opintojaan.  Lukion opiskelija voi suorittaa lukion tarjoamien liikunnan kurssien (6 kurssia sekä liikunnan diplomi) lisäksi Kouluakatemian urheiluvalmennuksen kursseja (maksimissaan 5 kurssia), jotka voidaan hyväksi lukea osaksi lukion opintoja. Kouluakatemian kurssit sisältävät ominaisuusvalmennusta ja omatoimista lajiharjoittelua. Tarkemmat kurssikuvaukset löytyvät lukion opinto-oppaasta.  

Kurssien suorittamista varten on opiskelijan lukujärjestykseen varattu viikoittain 1-2 (75minuutin) oppituntia. Opiskelijalle myönnetään kilpailumatkoja ja harjoitteluleirejä varten vapautus koulutyöstä. Poissaolojen vuoksi voi saada tarvittaessa myös tukiopetusta. 
 

Laadukkaan opetuksen ja valmennuksen lisäksi urheilijat ovat myös oikeutettuja Akatemiaurheilijoiden etuuksiin. 

Lisätietoa Kouluakatemian toiminnasta antaa akatemiavalmentaja Kristian Lepistö

puh:0505977832

sposti: kristian.lepisto@laihia.fi 

URV01 Valmennusoppi 1

Tavoitteet: Tiedollisten valmiuksien antaminen oman valmennuksen ja harjoittelun ymmärtämiseksi ja tueksi.

Sisältö: Perustietoja ja –taitoja kilpaurheilun vaatimista edellytyksistä harrastaa ja harjoitella. Perustietojen antaminen valmennuksen suunnittelusta, fyysisestä kunnon kehittämisestä, oikeanlaisesta ravitsemuksesta, levon ja harjoittelun tasapainosta sekä harjoittelun tukitoimista. Kurssin aikana suoritetaan Firstbeat Hyvinvointianalyysi oman harjoittelun ja palautumisen tarkastelun tueksi.

Arviointi: Suoritusmerkintä

URV02 Valmennusoppi 2

Tavoitteet: Tutustuminen kuntosaliharjoitteluun sekä oikeanlaisiin suoritustekniikoihin. Kuntosaliharjoittelun peruskäsitteiden ymmärtäminen.

Sisältö: Kurssilla tutustutaan kuntosalilla tehtävään fysiikkaharjoitteluun ja oikeanlaisiin suoritustekniikoihin. Perusteissa läpi käydään ohjelmoinnin alkeita, voiman eri osa-alueita, erilaisten ominaisuuksien harjoittamista sekä toistomäärien ja palautusaikojen vaikutusta lihasten toimintaan.

Arviointi: Suoritusmerkintä

URV03 Valmennusoppi 3

Tavoitteet: Tutustuminen henkisen valmennuksen käsitteisiin ja keinoihin sekä rentouttavien mielikuva harjoitteiden ottaminen osaksi omaa harjoittelua. Lihashuollon merkityksen ymmärtäminen osana urheilijan kehitystä.

Sisältö: Perustiedot henkisestä valmennuksesta ja lihashuollosta sekä näiden liittäminen osaksi omaa harjoittelua.

Arviointi : Suoritusmerkintä

URV04 Valmennusoppi 4  

Tavoitteet: Oman harjoittelun tarkastelu sekä kehityskohteiden etsintä omasta harjoittelusta.

Sisältö: Kurssilla opiskelija tarkastelee omaa tekemistään ja analysoi tähän mennessä tehtyä harjoittelua. Omien heikkouksien etsiminen ja niiden vahvistaminen sekä omien vahvuuksien löytäminen ja niiden hyödyntäminen

Arviointi: Suoritusmerkintä

URV05 Valmennusoppi 5

Tavoitteet: Paneutuminen omaan lajiharjoitteluun sekä lajia tukevan yleisharjoittelun läpikäynti.

Sisältö: Kurssilla opiskelija paneutuu omaan harjoittelun lisäksi lajinsa vaatimien fyysisten ominaisuuksien läpikäyntiin sekä niitä tukevaan harjoittelun suunnitteluun ja toteutukseen.

Arviointi: Suoritusmerkintä

Tavoitteellisen harjoittelun voi yhdistää lukio-opintohin