Opetus

Kurssien/opintojaksojen sisältöjä

 

Lukion kurssien tarkemmat kuvaukset löydät opinto-oppaasta (ks. "tietopankki opiskelijalle"). Kotisvulle on kootti aineittain lyhyet kuvaukset kaikista lukion tarjoamista kursseista.

Kotisivulle  on koottu lyhyesti kunkin aineen opetus pääpiirteissään. Voit opiskella lisäksi Vaasan yliopiston järjestämiä kursseja. Tutustumiskursseja on viestintätieteisiin, hallintotieteisiin ja kauppatieteisiin. Kurssit ovat itsenäisesti suoritettavia verkkokurssseja.

Syksystä 2021 alkaen uusilla opiskelijoilla on käytössä uusi opetussuunnitelma (LOPS2021). Siirtymäkauden aikana käytetään opintojaksoista useissa asiayhteyksissä edelleen nimitystä "kurssi". Valtaosa uuden opetussuunnitelman opintojaksoista vastaa sekä sisällöltään että laajuudeltaan vanhan opetussuunnitelman (LOPS2016) kursseja.