Ranska

-avec plaisir

 

RANSKA

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

RANSKA B2-oppimäärä

Kielitaidon alkeet 1 (RAB21, 2 op) 

Tavoitteet: Opintojaksolla ranskan opinnot jatkuvat peruskoulun jälkeen ja tavoitteena on vahvistaa ranskan kielen vuorovaikutustaitoa.

Keskeiset sisällöt: Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.

Arviointi: 4-10

 

Kielitaidon vahvistaminen 1 (RAB22, 2 op) 

Tavoitteet: Opintojaksolla harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää.

Keskeiset sisällöt: Opintojakson aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla.

Arviointi: 4-10

 

Kielitaidon vahvistaminen 2 (RAB23, 2 op) 

Tavoitteet: Opintojaksolla opetellaan vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia käyttäen. 

Keskeiset sisällöt: Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista.

Arviointi: 4-10

 

Kielitaidon vahvistaminen 3 (RAB24, 2 op) 

Tavoitteet: Opintojaksolla tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai ‑alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

Keskeiset sisällöt: Opintojakson keskeiset teemat liittyvät ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen elämänkaaren eri vaiheissa.

Arviointi: 4-10

 

Kielitaidon syventäminen 1 (RAB25, 2 op) 

Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on vuorovaikutustaidon syventäminen opintojakson keskeisistä teemoista.

Keskeiset sisällöt: Opintojakson aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

Arviointi: 4-10

 

Kielitaidon syventäminen 2 (RAB26, 2 op) 

Tavoitteet: Opintojaksolla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. 

Keskeiset sisällöt: Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta.

Arviointi: 4-10

 

Kielitaidon syventäminen 3 (RAB27, 2 op) 

Tavoitteet: Opintojaksolla hyödynnetään kielitaitoa ja vahvistetaan kulttuurista ymmärrystä. Mahdollisesta osallistumisesta kansainväliseen toimintaan opiskelijat raportoivat yhdessä sovittavalla tavalla.

Keskeiset sisällöt: Opintojakso koostuu valmisteluosuudesta ja opintomatkasta kohdekieliseen maahan. Tunneilla harjoitellaan myös erilaisia viestintätilanteita tulevaa matkaa ajatellen.

Arviointi: 4-10

 

Kielitaidon syventäminen 4 (RAB28, 2 op) 

Tavoitteet: Opintojaksolla vankennetaan kielen tuottamistaitoja sekä harjoitellaan erilaisten tekstilajien tuottamista ja tulkintaa.

Keskeiset sisällöt: Kerrataan aiemmin käsiteltyjä aihepiirejä.

Arviointi: 4-10

 

Kielitaito ja kulttuuri (RAB29, 2 op) 

Tavoitteet: Keskeiset sisällöt: Opintojaksolla opiskelijalle tarjoutuu mahdollisuus harjoittaa käytännössä vieraan kielen taitojaan sekä vertailla oman maansa ja kohdekielisen maan kulttuurieroja.

Keskeiset sisällöt: Opintojakso koostuu valmisteluosuudesta ja opintomatkasta kohdekieliseen maahan. Tunneilla harjoitellaan myös erilaisia viestintätilanteita tulevaa matkaa ajatellen.

Arviointi: suoritusmerkintä

 

Kertausta ylioppilaskirjoituksiin (RAB210, 2 op)

Tavoitteet: Opintojaksolla vahvistetaan kielitaitoa ja luodaan näin valmiuksia ylioppilaskokeeseen. 

Keskeiset sisällöt: Opintojaksolla kerrataan niin kielioppiasioita kuin sanastoakin. Lisäksi harjoitellaan kuullun- ja luetunymmärtämistä sekä kirjallista tuottamista. 

Arviointi: suoritusmerkintä

 

RANSKA B3-oppimäärä

Kielitaidon alkeet 1 (RAB31, 2 op) 

Tavoitteet: Opintojaksolla harjoitellaan mm. vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa sekä tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia.

Keskeiset sisällöt: Opintojaksolla tutustutaan uuteen opiskeltavaan kieleen. 

Arviointi: 4-10

 

Kielitaidon alkeet 2 (RAB32, 2 op) 

Tavoitteet: Opintojaksolla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. 

Keskeiset sisällöt: Opetellaan lisää kompensaatiokeinojen ja muiden viestintästrategioiden käyttöä.

Arviointi: 4-10

 

Kielitaidon alkeet 3 (RAB33, 2 op) 

Tavoitteet: Opintojaksolla ranskan opinnot jatkuvat peruskoulun jälkeen ja tavoitteena on vahvistaa ranskan kielen vuorovaikutustaitoa.

Keskeiset sisällöt: Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.

Arviointi: 4-10

 

Kielitaidon vahvistaminen 1 (RAB34, 2 op) 

Tavoitteet: Opintojaksolla harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää.

Keskeiset sisällöt: Opintojakson aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla.

Arviointi: 4-10

 

Kielitaidon vahvistaminen 2 (RAB35, 2 op) 

Tavoitteet: Opintojaksolla tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai ‑alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

Keskeiset sisällöt: Opintojakson keskeiset teemat liittyvät ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen elämänkaaren eri vaiheissa.

Arviointi: 4-10

 

Kielitaidon vahvistaminen 3 (RAB36, 2 op) 

Tavoitteet: Opintojaksolla tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai ‑alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

Keskeiset sisällöt: Opintojakson keskeiset teemat liittyvät ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen elämänkaaren eri vaiheissa.

Arviointi: 4-10

 

Kielitaidon syventäminen 1 (RAB37, 2 op) 

Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on vuorovaikutustaidon syventäminen opintojakson keskeisistä teemoista.

Keskeiset sisällöt: Opintojakson aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

Arviointi: 4-10

 

Kielitaidon syventäminen 2 (RAB38, 2 op) 

Tavoitteet: Opintojaksolla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. 

Keskeiset sisällöt: Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta.

Arviointi: 4-10

 

Kielitaito ja kulttuuri (RAB39, 2 op)

Tavoitteet: Opintojaksolla hyödynnetään kielitaitoa ja vahvistetaan kulttuurista ymmärrystä. Mahdollisesta osallistumisesta kansainväliseen toimintaan opiskelijat raportoivat yhdessä sovittavalla tavalla.

Keskeiset sisällöt: Opintojakso koostuu valmisteluosuudesta ja opintomatkasta kohdekieliseen maahan. Tunneilla harjoitellaan myös erilaisia viestintätilanteita tulevaa matkaa ajatellen.

Arviointi: suoritusmerkintä

 

Kertausta ylioppilaskirjoituksiin (RAB310, 2 op) 

Tavoitteet: Opintojaksolla vahvistetaan kielitaitoa ja luodaan näin valmiuksia ylioppilaskokeeseen. 

Keskeiset sisällöt: Opintojaksolla kerrataan niin kielioppiasioita kuin sanastoakin. Lisäksi harjoitellaan kuullun- ja luetunymmärtämistä sekä kirjallista tuottamista. 

Arviointi: suoritusmerkintä