Saksa

-bitte auf Deutsch

Saksan kieli

Kielitaito on valttia! Valinnaiskielten opiskelijoiden määrän vähetessä, niiden asema työmarkkinoilla, jotka sitä osaavat, yhä vain vahvistuu. Lyhyessä kielessä opiskellaan saksan alkeet ja tutustutaan saksankielisiin maihin. 

Saksan kieltä voit opiskella 1 - 10  opintojaksoa. Voit opiskella niin monta opintojaksoa kuin haluat. Jokainen opintojakso on valinnainenja laajuudeltaan 2 opintopistettä. Jos opiskelet 1-2 opintojaksoa, tulee päättötodistukseen halutessasi vain suoritusmerkintä.

VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINTOJAKSOT

 

SAKSA B3-oppimäärä

Kielitaidon alkeet 1 (SAB31, 2 op) 

Tavoitteet: Opintojaksolla harjoitellaan mm. vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa sekä tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia.

Keskeiset sisällöt: Opintojaksolla tutustutaan uuteen opiskeltavaan kieleen. 

Arviointi: 4-10

 

Kielitaidon alkeet 2 (SAB32, 2 op) 

Tavoitteet: Opintojaksolla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. 

Keskeiset sisällöt: Opetellaan lisää kompensaatiokeinojen ja muiden viestintästrategioiden käyttöä.

Arviointi: 4-10

 

Kielitaidon alkeet 3 (SAB33, 2 op) 

Tavoitteet: Opintojaksolla ranskan opinnot jatkuvat peruskoulun jälkeen ja tavoitteena on vahvistaa ranskan kielen vuorovaikutustaitoa.

Keskeiset sisällöt: Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.

Arviointi: 4-10

 

Kielitaidon vahvistaminen 1 (SAB34, 2 op) 

Tavoitteet: Opintojaksolla harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää.

Keskeiset sisällöt: Opintojakson aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla.

Arviointi: 4-10

 

Kielitaidon vahvistaminen 2 (SAB35, 2 op) 

Tavoitteet: Opintojaksolla tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai ‑alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

Keskeiset sisällöt: Opintojakson keskeiset teemat liittyvät ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen elämänkaaren eri vaiheissa.

Arviointi: 4-10

 

Kielitaidon vahvistaminen 3 (SAB36, 2 op) 

Tavoitteet: Opintojaksolla tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai ‑alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

Keskeiset sisällöt: Opintojakson keskeiset teemat liittyvät ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen elämänkaaren eri vaiheissa.

Arviointi: 4-10

 

Kielitaidon syventäminen 1 (SAB37, 2 op) 

Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on vuorovaikutustaidon syventäminen opintojakson keskeisistä teemoista.

Keskeiset sisällöt: Opintojakson aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

Arviointi: 4-10

 

Kielitaidon syventäminen 2 (SAB38, 2 op) 

Tavoitteet: Opintojaksolla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. 

Keskeiset sisällöt: Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta.

Arviointi: 4-10

 

Kielitaito ja kulttuuri (SAB39, 2 op)

Tavoitteet: Opintojaksolla hyödynnetään kielitaitoa ja vahvistetaan kulttuurista ymmärrystä. Mahdollisesta osallistumisesta kansainväliseen toimintaan opiskelijat raportoivat yhdessä sovittavalla tavalla.

Keskeiset sisällöt: Opintojakso koostuu valmisteluosuudesta ja opintomatkasta kohdekieliseen maahan. Tunneilla harjoitellaan myös erilaisia viestintätilanteita tulevaa matkaa ajatellen.

Arviointi: suoritusmerkintä

 

Kertausta ylioppilaskirjoituksiin (SAB310, 2 op) 

Tavoitteet: Opintojaksolla vahvistetaan kielitaitoa ja luodaan näin valmiuksia ylioppilaskokeeseen. 

Keskeiset sisällöt: Opintojaksolla kerrataan niin kielioppiasioita kuin sanastoakin. Lisäksi harjoitellaan kuullun- ja luetunymmärtämistä sekä kirjallista tuottamista. 

Arviointi: suoritusmerkintä