Saksa

-bitte auf Deutsch

Saksan kieli

Kielitaito on valttia! Valinnaiskielten opiskelijoiden määrän vähetessä, niiden asema työmarkkinoilla, jotka sitä osaavat, yhä vain vahvistuu.

Saksan kieltä voit opiskella 1 - 10  opintojaksoa. Voit opiskella niin monta opintojaksoa kuin haluat. Jokainen opintojakso on valinnaienn ja laajuudeltaan 2 opintopistettä.

Jos opiskelet 1-2 opintojaksoa, tulee päättötodistukseen halutessasi vain suoritusmerkintä. Lyhyessä kielessä opiskellaan saksan alkeet ja tutustutaan saksankielisiin maihin. 

VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINTOJAKSOT

 1. Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen (SB31)

Opintojaksolla  tutustutaan saksan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan saksan kielen suhde muihin kieliin. Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa. Opitaan tervehtimään, kysymään kuulumisia, kertomaan perusasioita omasta itsestään: asuminen, perhe, harrastukset, koulu.

 

2. Matkalla maailmassa (SB32)

Opiskellaan kertomaan säästä, ruokailusta, asumisesta, pukeutumisesta.

 

3. Elämän tärkeitä asioita (SB33)

Opintojakson aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.

 

4. Monenlaista elämää (SB34)

Opiskellaan kulttuurien välisiä eroja ja opitaan kertomaan suomalaisesta kulttuurista, luonnosta, ruokakulttuurista, tavoista jne.

 

5. Hyvinvointi ja huolenpito (SB35)

Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista esim. omista tulevaisuuden suunnitelmista.

 

6. Kulttuuri ja mediat (SB36)

Tutustutaan saksankielisen kielialueen kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

 

7. Opiskelu, työ ja tulevaisuus (SB37)

Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

 

8. Yhteinen maapallomme (SB38)

Opintojaksolla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan aikaisempien kurssien asioita opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta.

 

PAIKALLINEN OPINTOJAKSO

9. Kertausa ylioppilaskirjoituksiin

Monipuolista valmentautumista yo-kirjoituksiin. Soveltuu sekä B2 että B3 kielen opiskelijoille.

 

10. Kielitaito ja maantuntemus (SB210, SB310)

Opintojaksolla tutustutaan saksankieliseen kaupunkiin. Opintojaksoon kuuluu valmisteleva osuus tehtävineen ja kurssin päätteeksi opintomatka kohteena olevaan kaupunkiin.