Opiskelijalle

Ohjeita opiskelua varten

Alle on koottu keskeisiä ohjeita opiskelua varten. Lisää ohjeita löydät opinto-oppaasta ( valitse vetovalikosta tietopankki).

Lukion oppimäärä

Laihian lukio on kurssimuotoinen lukio, jonka lukuvuosi etenee viiden, noin seitsemän viikon välein vaihtuvan jakson tahdissa. Lukio-opinnot kestävät pääsääntöisesti kolme vuotta. Tämä edellyttää, että opiskelija valitsee kahden ensimmäisen vuoden aikana vähintään 30 kurssia ja abivuoden aikana 15 kurssia. Lukion oppimäärän suorittamiseen vaaditaan vähintään 75 kurssia. Minimimäärän ylittäminen on varsin suositeltavaa.

 

Kurssitarjotin

Opiskelun pohjana on monipuolinen kurssitarjotin, johon kootaan kaikki lukuvuoden aikana tarjottavat kurssit. Tarjottimen lopullinen muoto perustuu opiskelijoiden valintoihin. Valinnat tehdään kevätlukukauden aikana lukuvuodeksi kerrallaan.

Lukuohje: punainen väri = pakollinen kurssi, vihreä väri = syventävä kurssi, keltainen väri = soveltava kurssi 

A= 3.luokat S= 2. luokat J= 1. luokat

esim. HI03Sa= historian kurssi 3 luokalle 2a , esim. ÄI01Ja = äidinkielen kurssi 1 luokalle 1a.  

 

Jaksotus 

 

         
työpäivät   päättöviikko arviointi ilmoittaut. uusintakoe
1.J. 9.8.-5.10.2018   1.10.-5.10.2018 22.10.2018 25.10.18 29.10.2018
2.J 8.10.-30.11.2018   26.11.-30.11.2018 10.12.2018 13.12.2018 17.12.2018
3.J 3.12.-8.2.2019 abit 14.2. 4.2.-8.2.2019 18.2.2019 21.2.2019 7.3.2019
4.J 11.2.-5.4.2019   1.4.-5.4.2019 15.4.2019 25.4.2019 29.4.2019
5.J 8.4.-1.6.2019   23.5.-29.5.2019 31.5.2019 3.6.2019 6.6.2019
      hyväksyttyjen kurssien uusintakokeet(K) 20.8.2018
              14.1.2019
päättöviikko (p) korvaava lukujärjestys jaetaan erikseen     6.5.2019
ilmoittautumiset ilm.päivänä (I) viimeistään klo 12.15       
jaksotodistusten jako keskiviikkoisin klo 12.35      
uusintakokeet uusintakoepäivänä (U)  klo 15.30-18.20    

Koulupäivän aikataulu

1. tunti 8.00-9.15

2. tunti 9.30- 10.45 (päivänavaus klo 9.25)

3. tunti 10.55-12.10

ruokatunti klo 12.10 - 12.35

4. tunti 12.50-14.05

5. tunti 14.15-15.30 (5. tunti voi olla myös 90 min tai 45 min.)

 

Päättöviikko 

Jakson lopussa on viiden (tarvittaessa kuuden) päivän mittainen päättöviikko.

Sen aikana noudatetaan erillistä lukujärjestystä. Päättöviikon aikataulu:

klo 8.00-11.00 kokeet

klo 11.00-11.45 kokeen selitystunti (tai aiemmin,mikäli koe loppunut)

klo 11.45-12.15 ruokailu 

klo 12.15- kertaustunnit

Päättöviikon aikana järjestetään eri oppiaineissa koe, joka kestää noin kolme tuntia. Hyväksytty poissaolo koeviikolla edellyttää terveydenhoitajan antamaa todistusta tai lääkärintodistusta 

Jos opiskelija joutuu olemaan pois kokeesta sairauden tai muun pakottavan syyn takia, suoritus voidaan arvioida muun kurssin aikana annetun näytön perusteella. Opiskelija voidaan myös ohjata jonkin muun opintoryhmän vastaavaan kokeeseen tai uusintakuulusteluun.

 

Oppikirjat 

Oppikirjalistasta löydät kursseilla käytössä olevat oppikirjat. 

Lukio lainaa 1. vuoden oppikirjoja kaikkiin reaaliaineiden ensimmäsiin kursseihin ja opinto-ohjaukseen.

Poissaolot 

 

Jokainen poissaolo on selvitettävä viipymättä Wilman kautta  omalle ryhmänohjaajalle. Poissaolon hyväksytty syy on sairaus tai lupa. Luvan poissaoloon myöntää ryhmänohjaaja (1 - 3 päivän poissaolot) tai rehtori (yli 3 päivän mittaiset poissaolot).  

Huoltaja varmentaa Wilman kautta  poissaolon syyn. Poissaolot kurssilta voivat johtaa kurssin keskeytymiseen.  

Yleissivistävä koulu elämää varten