Opiskelijalle

Ohjeita opiskelua varten

Alle on koottu keskeisiä ohjeita opiskelua varten. Lisää ohjeita löydät opinto-oppaasta ( valitse vetovalikosta tietopankki).

Lukion oppimäärä

Laihian lukio on kurssimuotoinen lukio, jonka lukuvuosi etenee viiden, noin seitsemän viikon välein vaihtuvan jakson tahdissa. Lukio-opinnot kestävät pääsääntöisesti kolme vuotta. Tämä edellyttää, että opiskelija valitsee kahden ensimmäisen vuoden aikana vähintään 30 kurssia ja abivuoden aikana 15 kurssia. Lukion oppimäärän suorittamiseen vaaditaan vähintään 75 kurssia. Minimimäärän ylittäminen on varsin suositeltavaa.

Lukuvuodesta 2021-2022 alkaen uudet opiskelijat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaisesti.  Lukio-opintojen laajuus säilyy entuudellaan. Minimilaajuus 150 opintopistettä vastaa 75 kurssia. Kurssimuotoinen opiskelutapa säilyy, vaikka kurssien sijaan opiskellaankin opintojaksoja.

 

Kurssien/ Opintojaksojen suorittaminen

Kurssit/Opintojaksot suoritetaan pääsääntöisesti numerojärjestyksessä. Hylätty kurssi/opintojakso uusitaan heti jakson jälkeisenä uusintakoepäivänä. Viimeisen jakson uusintakokeet ovat kesäkuun alussa. Mikäli kurssilla/opintojaksolla vaadittavia suorituksia ei ole tehnyt, annetaan kurssista/opintojaksosta väliaikaisesti K-merkintä. Tällainen rästiin jäänyt kurssi/opintojakso on suoritettava päättöviikon viimeisen koepäivän iltapäivällä ja lisäksi syyslukukauden ja kevätlukukauden lopussa on yksi rästipäivä, jolloin puuttuvia suorituksia tehdään koulussa valvotusti. Lukuvuoden keskeneräiset kurssit/opintojaksot on saatava valmiiksi kesäkuun uusintokoepäivään mennessä.  Tämän jälkeen K-merkinnät poistuvat ja kurssin/opintojakson joutuu suorittamaan kokonaan uudelleen.  Painavasta syystä voidaan tästä poiketa rehtorin luvalla. Poikkeusta on anottava kirjallisesti erillisellä lomakkeella.

Hyväksytyn kurssin/opintojakson arvosanan korottamista voi yrittää kerran. Näitä uusintakoepäiviä on lukuvuodessa kolme. Näet ne alla olevasta lukuvuosikalenterista, josta näet myös lukuvuoden jaksojen alkamiset ja päättymiset sekä uusintakoepäivät ja rästipäivät.

 

Kurssitarjotin/Opintotarjotin

Opiskelun pohjana on monipuolinen opetustarjotin, johon kootaan kaikki lukuvuoden aikana tarjottavat kurssit/opintojaksot. Tarjottimen lopullinen muoto perustuu opiskelijoiden valintoihin. Valinnat tehdään kevätlukukauden aikana lukuvuodeksi kerrallaan.

Lukuohje (LOPS2021):  keltainenväri = pakollinen opintojakso, punainen väri = valtakunnallinen valinnainen opintojakso, vihreä väri = valinnainen, paikallinen opintojakso,

A= 3.luokat S= 2. luokat J= 1. luokat

 

 

Periodit

  alkaa loppuu päättöviikko arvioinnit uusintakoe
1.periodi 11.8.2021 29.9.2021 22.9.-29.9.2021 7.10.2021 12.10.2021
2.periodi 30.9.2021 25.11.2021 18.11.-25.11.2021 9.12.2021 14.12.2021
3.periodi 26.11.2021 4.2.2022 28.1.-4.2.2022 17.2.2022 22.2.2022
4.periodi 7.2.2022 1.4.2022 28.3.-1.4.2022 13.4.2022 20.3.2022
5.periodi 4.4.2022 5.6.2022 20.5.-27.5.2022 4.6.2022 9.6.2022

Hyväksyttyjen suoritusten uusinnat (korotusmahdollisuus) 24.8.2021, 18.1.2022 ja3.5.2022.

Abiturientit 3. jakso 10.2.2022 saakka.

 

Koulupäivän aikataulu

1. tunti 8.00-9.15

2. tunti 9.30- 10.45 (päivänavaus klo 9.25)

3. tunti 10.55-12.10

ruokatunti klo 12.10 - 12.35

4. tunti 12.50-14.05

5. tunti 14.15-15.30 (5. tunti voi olla myös 90 min tai 45 min.)

 

Päättöviikko 

Periodin lopussa on viiden (tarvittaessa kuuden) päivän mittainen päättöviikko.

Sen aikana noudatetaan erillistä lukujärjestystä. Päättöviikon aikataulu:

klo 8.15 kokeisiin saapuminen ja  tekniset valmistelut

klo 8.30-11.30 kokeet

klo 11.30-12.10 kokeen selitystunti (tai aiemmin,mikäli koe loppunut)

klo 12.10-12.50 ruokailu 

klo 12.50- kertaustunnit seuraavaan kokeeseen

Päättöviikon aikana järjestetään eri oppiaineissa koe, joka kestää noin kolme tuntia. Hyväksytty poissaolo koeviikolla edellyttää terveydenhoitajan antamaa todistusta tai lääkärintodistusta 

Jos opiskelija joutuu olemaan pois kokeesta sairauden tai muun pakottavan syyn takia, suoritus voidaan arvioida muun kurssin aikana annetun näytön perusteella. Opiskelija voidaan myös ohjata jonkin muun opintoryhmän vastaavaan kokeeseen tai uusintakuulusteluun.

Oppikirjat 

Oppikirjalistasta löydät kursseilla käytössä olevat oppikirjat. 

Lukio lainaa oppikirjoja useisiin reaaliaineiden kursseihin. Katso tarkemmin oppikirjaluettelosta. Lukuvuodesta 2021-2022 saavat uudet, laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat opiskelijat maksuttomat oppikirjat käyttöönsä.

Poissaolot 

 

Jokainen poissaolo on selvitettävä viipymättä Wilman kautta  omalle ryhmänohjaajalle. Poissaolon hyväksytty syy on sairaus tai lupa. Luvan poissaoloon myöntää ryhmänohjaaja (1 - 3 päivän poissaolot) tai rehtori (yli 3 päivän mittaiset poissaolot).  

Huoltaja varmentaa Wilman kautta  poissaolon syyn. Poissaolot oppitunneilta voivat johtaa kurssin/opintojakson keskeytymiseen.  

Yleissivistävä koulu elämää varten