Opinto-ohjelman muuttaminen

Opintohjelmaa voi muuttaa

Opintosuunnitelman muutoksissa joustetaan.

Opintovalintoja voi muuttaa, mutta kannattaa aina miettiä tarkoin, ennenkuin jättää opintojaksoja (kursseja) pois. On tärkeää muistaa myös, että 150 opintopistettä (75 kurssia) on tultava täyteen viimeisenä opintovuotena. Ylioppilaskirjoitusten ja jatko-opintojen vuoksi, jotkut opintojaksot (kurssit) voivat olla erittäin tärkeitä,  vaikkei siltä tuntuisi.Tämän vuoksi kannattaa aina keskustella opettajan ja opon kanssa. Opinto-ohjelman muutos on viime kädessä opiskelijan oma päätös. 

Alkuperäiseen suunnitelmaan voi aina ottaa lisääkin opintoja. Ryhmissä on tilaa jokaiselle.

Muutokset on tehtävä viimeistään jakson alussa. Muutoksesta tulee keskustella aineen opettajan ja opinto-ohjaajan ja rehtorin kanssa. Tarkistamisen voivat aiheuttaa mm. oppiaineen vaihtaminen, opintojakson (=kurssin) tai aineen pois jättäminen ohjelmasta/ lisääminen ohjelmaan. Opinto-ohjelman tarkistamisesta täytetään keltainen kaavake, joka palautetaan rehtorille henkilökohtaisesti

 

Keskeyttäminen 

 

Lukio-opintojen keskeytys on opiskelijalle mahdollista rehtorin luvalla enintään lukuvuodeksi opiskelupaikkaa menettämättä.