Tavoitteena valkolakki

 

Perusta menestymiseen ylioppilastutkinnon kokeissa luodaan vähitellen arkisessa opiskelussa uurastamisella.

Lukion päätteeksi ylioppilaaksi 

Ylioppilastutkinnon kokeet suoritetaan pääsääntöisesti 3. vuoden syksyllä ja keväällä. Aloittaa voi toki jo 2. vuoden keväällä.Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta löytyy tietoa yo-kokeista. Alustava suunnitelma ylioppilastutkinnossa suoritettavista kokeista tehdään opinto-ohjaajan kanssa 2. opintovuotena.

Ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta. Tutkintoon osallistuvan on suoritettava äidinkielessä ja kirjallisuudessa järjestettävä koe sekä valintansa mukaan kolme koetta ryhmästä, johon kuuluvat toisessa kotimaisessa kielessä, yhdessä vieraassa kielessä, matematiikassa ja reaaliaineissa järjestettävä koe. Näiden kokeiden lisäksi tutkintoon osallistuva voi suorittaa yhden tai useamman ylimääräisen kokeen.

Ylioppilastutkinnon suorittaminen tuottaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin.

 

Ylioppilastutkinnon kokeiden suorittamisen lisäksi ylioppilaaksi valmistumiseen vaaditaan lukion päästötodistus. Opinto-oppaasta löydät lisää tietoa lukion päästötodistuksen vaatimuksista.

https://www.ylioppilastutkinto.fi/ 

 

Hae  jatko-opintoihin 

Lukio-opintojen edetessä on hyvä miettiä, mihin lukion jälkeen aikoo suunnata. Oma opinto-ohjelma kannattaa suunnitella sen mukaan. Jatko-opintoihin hakemisesta saat ohjeita opinto-ohjaajalta. Ammattikorkeakoulujen, yliopistojen ja ammatillisten oppilaitosten omilta sivuilta löydät tietoa niiden opetustarjonnasta.

 

Opintopolku 

http://opintopolku.fi

Perusta menestymiseen ylioppilastutkinnon kokeissa luodaan vähitellen arkisessa opiskelussa uurastamisella.